Поддръжка

На всеки етап от
жизнения цикъл на системата

New System има подписани договори за абонаментна поддръжка на системите на повече от 40 сгради: търговски центрове, офиси, фармацевтични заводи, хотели, хипермаркети и болнични заведения.

Ние осигуряваме поддръжка на обекти, системи за сградна автоматизация, болнични системи, проектирани и изпълнени от нас или от други компании.

Защо е важна редовната поддръжка?

  • осигурява продължителен експлоатационен живот на системата
  • намалява експлоатационните разходи на сградата
  • гарантира, че софтуерът е актуален и вашият персонал е обучен за работа със системата
  • New System разполага с професионален екип за поддръжка, като по този начин премахва нуждата от екип за поддръжка при клиента и свързаните с това разходи

Разполагаме с висококвалифициран, мотивиран и клиентски ориентиран екип Продажби и следпродажбен сервиз, който осигурява техническа поддръжка на нашите клиенти през целия жизнен цикъл на техните сгради.

Нашият екип осигурява следните услуги:

  • техническа поддръжка
  • възможност за обновяване на съществуващата система
  • BACS operator leasing
  • обучение на персонала за работа със системата
  • консултация за реинженеринг
  • договори за енергийна ефективност на съществуващи системи