Болнични повиквателни системи Visocall IP

Болнична система
Visocall IP

VISOCALL IP обединява в едно разнообразни дейности, свързани с грижата за пациента, информация, услуги, организация на работата и таксуване, използвайки обща функционална платформа. IP-базираната мрежова технология представлява икономична и сигурна структура с възможности за разширяване за всички функции и услуги в сектора на болничната грижа.

Характеристики и функционалност

Интегрирането на няколко системи предлага изцяло нови възможности

Използването на различни системи и технологии, при които отделните клонове имат свой собствен интерфейс, е предпоставка за различни грешки. Обединяването им в единна платформа повишава сигурността и чувствително съкращава разходите за изграждане и експлоатация.

Повиквателни системи

Комуникацията между пациентите и сестрите и между самия персонал осигурява бърза и надеждна помощ при всякакви ситуации.

VoIP телефония

Поддържане на връзка със света от болничното легло.

Радио

Множество канали за музика и информация.

Телевизия и мултимедия

Забавление и услуги с най-високо качество.

Интернет и интранет

Забавление и достъп до най-актуалната информация.

Управление на системите в помещението

Удобно управление на осветлението, щорите и телевизията от леглото на пациента.

Фактуриране

Икономично решение за фактуриране на таксуваните услуги като телефон, телевизия и интернет.

Въвеждане на данни за лечението

Изцяло нови възможности за въвеждане на данни за лечението от болничното легло.

Audio Manager

Позволява персонални съобщения до пациентите и персонала.

Стандартизирани интерфейси

За обмен на данни и комуникация между различните системи, например мобилни устройства и бази данни.

Услуги за пациента

С интегрираните мултимедийни терминали пациентите могат да търсят информация за своето заболяване и възможности за терапия или предварително да поръчат менюто си.

Мобилна връзка за персонала

Препращане на аларми, обаждания, съобщения за грешка и др. до мобилни устройства като смартфони, таблети, DECT и WLAN телефони.

Защо New System

New System е партньор на австрийската компания Schrack-Seconet AG, лидер в производството на високотехнологични системи за пожароизвестяване, сигурност, комуникация и болнични повиквателни системи. Благодарение на успешното си сътрудничество с болниците и проектантите, Schrack-Seconet предлага гама от продукти, разработени специално за нуждите на този пазар.

New System предлага консултация, проектиране, доставка, монтаж и настройка на оборудването, както и гаранционна поддръжка за пълното портфолио болнични повиквателни системи на Schrack-Seconet.

Presentation of visocall IP
Презентация
References visocall
Референции