Профил на компанията

За нас

В екипа на New System работят талантливи и мотивирани професионалисти – висококвалифицирани инженери и проектанти с дългогодишен опит в изграждането на системи за сграден мениджмънт и автоматизация на дома, енергийна ефективност и болнични повиквателни системи.

Извършваме и квалификация на проекти в областта на фармацията според изискванията на GMP.

Портфолиото ни включва успешното изпълнение на над 110 проекта в България и в чужбина във всички сектори: здравеопазване, жилищни и офис сгради, училища, спортни зали, индустриални сгради, фармацевтични заводи в съответствие с GMP, хотели, търговски центрове.

Вече повече от 15 години реализираме проекти за сграден мениджмънт и с всеки следващ се опитваме да надхвърляме изискванията на клиента и да поставяме нови стандарти в ефективното функциониране на сградите.