Управление и автоматизация на осветлението

Управление и автоматизация на осветлението

Интелигентни решения за управление и автоматизация на осветлението с DALI

Интелигентните решения за управление на осветлението са ключов фактор за създаването на комфортна среда, която се грижи за благоденствието на обитателите, служителите, посетителите. New System предлага решения за управление на осветлението, с които вашата сграда е готова за бъдещето, предоставя максимален комфорт, управлява разходите за осветление и ви помага да отговорите на изискванията за устойчиво развитие.

Нашите решения за управление на осветлението са базирани на информация и работят безпроблемно с другите системи в сградата.

С широка гама от решения за управление на осветлението и богатство от осветителни тела, можем да предложим отворени и гъвкави решения според вашите специфични изисквания. 

Енергийна ефективност
на осветлението

Управлението на осветлението е от изключителна важност за намаляване на потреблението на енергия в сградите. Използването на решения, базирани на протокола DALI, удължава експлоатационния цикъл на системата и дава възможност за мониторинг и оптимизиране на работата й.

Гъвкавост и възможност
за разширяване на системата

Благодарение на DALI пространствата могат да се преконфигурират с помощта на софтуер, без да е необходимо повторно окабеляване. Това го прави гъвкаво и устойчиво решение с ниска обща цена на притежание. Бъдещите планова за разширяване на системата, промените и подобренията са лесни в сравнение с използването на собствените протоколи на други производители или традиционните  електрически системи.

По-малко окабеляване

Системите с DALI изискват много по-малко окабеляване в сравнение с традиционните системи за осветление, което води до по-кратки срокове и по-ниски разходи за работа. Окабеляването с DALI струва по-малко и е по-здраво, тъй като няма топология и полярност.

Управление
на групи осветители

DALI позволява създаване на множество групи от осветителни тела, което означава, че потребителите могат да управляват едно осветително тяло, осветителите в цяло помещение или на цял етаж.

Практическо ръководство за спестяване на енергия с осветление

New System е инженерингов партньор на Helvar за интелигентни решения за управление на усветлението.

Управлението на осветлението е друг важен момент в намаляването на разходите за енергия. Без управление, осветлението ще работи на пълна мощност, което на практика не е необходимо.

Автоматизация и управление на осветлението с DALI

Възможностите за намаляване на разходите от осветление зависят от:

Типа проект 
Нова сграда или обновяване на съществуваща сграда

Източници на светлина
LED или друг вид освтители

Стратегии за управление
Без управление или с интелигентно управление

Потребности на ползвателите на пространството
Комфорт или максимална ефективност

Изпълнени проекти за управление
и автоматизация на осветлението

Адора 3
Бизнес център Адора 3, София
CT Park Sofia West
Eticom
error: Copyright © New System. All rights reserved.