Building Automation for tall buildings

Сертификати

Сертификати, акредитации и политики

Политика по управление на качество и здравословните и безопасни условия на труд

Ръководството и персоналът на НЮ СИСТЕМ ООД се ангажират да предоставят качествени услуги и изпълняват качествени проекти за своите клиенти.  Нашата визия е да бъдем предпочитания експертен партньор в предлагането на цялостни технически решения за сградна автоматизация, както и в областта на енергийната ефективност и сигурната експлоатация на сградната инфраструктура.

Настоящата политика съответства на поставените от нас стратегически цели като основен елемент на общата стратегия за управление на Дружеството за повишаване на конкурентоспособността на дружеството и развитието на бизнеса ни.

НЮ СИСТЕМ ООД ще развие култура на непрекъснато усъвършенстване на интегрираната система за управление в рамките на обхвата и определения контекст на дружеството, като постига високо качество на проектите и услугите, и високо ниво на удовлетвореност на клиентите и заинтересованите страни. Това ще постигнем чрез подходящо мотивиране на персонала и подобряване на всички процеси, приложени в управлението на нашите дейности. Ще осигуряваме съвременни здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ), съобразени с контекста и естеството на оценените рискове и възможности за здравето и безопасността при работа, за да предотвратяваме инциденти и влошаване на здравословното състояние на персонала.

Ще предоставим значително по-добра стойност на клиентите ни и заинтересованите страни чрез въвеждането на иновативни технологии, осигуряващи безопасност и щадящи околната среда.

Ръководният персонал на Дружеството се ангажира да спазва всички законови и нормативни изисквания, да осигурява  идентифициране на опасностите и оценяване на рисковете, както и прилагането на мерки за предотвратяването на вреди или минимизирането на рисковете и непрекъснато подобряване на условията на труд.

Поетите ангажименти от Ръководството се отразяват в процесите по управление на ЗБУТ, за да се осигури солидна, заслужаваща доверие и надеждна система за управление.

Ръководството на НЮ СИСТЕМ ООД носи отговорност за огласяване, разбиране, прилагане и развитие на настоящата политика, и за осигуряване на участието на персонала в процеса на вземане на решения, свързани с управлението на здравето и безопасността при работа.

Настоящата политика ще бъде обект на ежегоден преглед от ръководството за нейната пригодност и е публикувана на интернет сайта на дружеството, за да бъде достъпна за заинтересованите страни.

Сред нашите проекти

Building Management for Mall Galleria in Burgas
Мол Галерия
Бургас
BMS project for Sofia Airport
Център Летище София
София
Сити Клиник 2 болнична система
Сити Клиник 2
София
error: Copyright © New System. All rights reserved.