Системи за сграден мениджмънт (BMS)

Анализ на проекта

New System е доставчик на BMS решения за сграден мениджмънт с дългогодишен опит. Познваме в детайли изискванията в тази област. Включването ни в процеса още на етап проектиране на сградата позволява навременна оценка и ясно дефиниране на спецификите на проекта. По този начин инвеститорът може максимално да се възползва от нашето ноу-хау. Дефинирането на функциите на сградата на възможно най-ранен етап позволява координиране на проекта за сградна автоматизация с другите дейности. Това допринася за по-гладко протичане на проекта, предотвратява непланирани разходи и ще осигурява в пълна степен желаната функционалност.

Изграждане

Нашият екип от висококвалифицирани инженери е участвал в реализирането на проекти за сградна автоматизация от различен мащаб във всички сектори. Tърговски центрове, хотели, болниции, фармацевтични заводи, производствени сгради, киносалони, спортни зали, хипермаркети, офис сгради. Осигуряваме гладко протичане на всички етапи от проекта за сграден мениджмънт. Предлагаме цялостна услуга – от проектиране през доставка на оборудване, монтаж, настройка, въвеждане в експлоатация и обучение на персонала.

Обучение

Очакваните нива на комфорт и енергийна ефективност в сградата не могат да бъдат постигнати без детайно познаване на спецификата на BMS. За тази цел ние предлагаме подходящо обучение на персонала, който работи със системата за сграден мениджмънт.

Поддръжка

Редовната поддръжка е важен фактор за правилното функциониране на системата за сграден мениджмънт. В дългосрочен план тя дава още по-големи възможности за енергийна ефективност. Ние осигуряваме поддръжка на нашите клиенти през целия експлоатационен цикъл на сградата, като оптимизираме системата и непрекъснато осигуряваме очакваното ниво на комфорт и икономии. Поддържаме BMS системи, разработени и изградени от New System, както и системи, реализирани от други компании. В нашите пакети за поддръжка влиза консултация за реинженеринг и получаване на редовни доклади за функционирането на системата.

Защо се нуждаете от система за сграден мениджмънт?

В една средна по мащаб офис сграда разходите за проектиране и изграждане представляват едва 20% от общите разходи за притежание за период от 25 години. Основните разходи се падат на енергийното потребление – около 40% от общите разходи за притежание. До 70% от общите енергийни разходи в една сграда се осъществяват от системите за осветление и HVAC. Изграждането на система за сграден мениджмънт може да доведе до значителна оптимизация на тези системи, да повиши енергийната ефективност, комфорта и рентабилността на сградата включително и чрез оптимизиране на разходите за поддръжка на сградата. Широките възможности за мониторинг, измерване и управление на свързаните системи позволяват стратегическо управление на енергийното потребление в сградата.

BMS

Като цяло, разходите за изграждане на BMS система представляват около 1% от разходите за изграждане на сградата, като позволяват до 35% икономии на енергия и много бърза възвръщаемост на инвестицията за период от 1 до 3 години.