Ние изграждаме  ефективни и устойчиви системи за сградна автоматизация
Ние изграждаме ефективни и устойчиви системи за сградна автоматизация
Системи за сграден мениджмънт на административни и търговски сгради
Системи за сграден мениджмънт на административни и търговски сгради
Сграден мениджмънт и енергийна ефективност на хотели
Сграден мениджмънт и енергийна ефективност на хотели
Квалификация и изграждане на системи във фармацията в съответствие с GMP
Квалификация и изграждане на системи във фармацията в съответствие с GMP
Болнични повиквателни системи VisoCall IP
Болнични повиквателни системи VisoCall IP
Изграждане на системи за автоматизация на дома с KNX
Изграждане на системи
за автоматизация на дома с KNX
Енергийна ефективност за по-ниски разходи чрез автоматизация

Сградна автоматизация (BMS)

New System проектира и внедрява различни по мащаб проекти за сградна автоматизация, осигурявайки гладко протичане на процесите на всеки един етап. BMS системите подобряват енергийната ефективност, комфорта и безопасността на обитателите и повишават стойността на сградата.
Научете повече

Автоматизация на дома - умен дом

Автоматизация на дома (KNX)

New System проектира и изгражда KNX системи за “умен дом”, които осигуряват дистанционно управление и автоматизация на всички процеси в дома, като повишават комфорта
и сигурността и оптимизират консумацията
и разходите за енергия.

Научете повече

Изграждане на болнични повиквателни системи

Болнични повиквателни системи

Болничните системи Visocall IP обединяват разнообразни функции, свързани с грижата за пациента, и повишават сигурността, улесняват комуникацията, подобряват организацията на работа, ограничават възможностите за грешка и съкращават разходите.

Научете повече

Прилагане на енергийна ефективност и автоматизация в сгради

Анализ, оценка и препоръки за вашата енергийна система

New System предлага изготвяне на детайлен анализ и оценка с подробен доклад за настоящия статус на вашата енергийна система, както и препоръки за повишаване на нейната ефективност.

Научете повече

Поддръжка

Осигуряваме сигурна и ефективна експлоатация на системата

Редовната поддръжка е важен фактор за ефективното функциониране на сградните системи и за постигане на очакваните нива на енергийна ефективност. New System осигурява поддръжка на системи, изградени и внедрени от нас, както и от други компании.
Научете повече

Инфрачервени отоплители

Heliosa Hi Design

Вижте продуктите