Национален план за възстановяване и устойчивост в Ню Систем

Въвеждане на модул / система за управление по оперативна програма „Национален план за възстановяване и устойчивост“

Национален план за възстановяване и устойчивост в Ню Систем

Оперативна програма: Национален план за възстановяване и устойчивост

Наименование на проекта: Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия 

Кратко описание на проекта: Въвеждане на модул / система за управление на веригата за доставки на суровини/материали/компоненти/продукти за производствения процес

Цел/и на проекта/информацията: Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия (МСП).

Краен получател: НЮ СИСТЕМ ООД

Обща стойност: 20 000 лв., от които 20 000 лв. безвъзмездно финансиране.

Начало: 28.02.2024 г. 

Край: 28.02.2025 г. 


Публикувана

в

от

Етикети:

error: Copyright © New System. All rights reserved.