Награда от камарата на строителите за New System

Камарата на строителите в България връчи на НЮ СИСТЕМ ООД Златна награда на Строителните „Оскари 2018“

Награда от камарата на строителите за New System

Камарата на строителите в България връчи на НЮ СИСТЕМ ООД Златна награда на Строителните „Оскари 2018“ в Трета група „Строежи от енергийната инфраструктура“, раздел „Малки строители“. В класацията участваха 434  фирми, ангажирани в сферата на енергийната инфраструктура и вписани в Централен професионален регистър на строителя (ЦПРС).


Публикувана

в

от

Етикети:

error: Copyright © New System. All rights reserved.