Ню Систем извърши първата по рода си интеграция в България на хотелски софтуер към Системата за автоматизация и контрол

Ню Систем извърши първата по рода си интеграция в България на хотелски софтуер към Системата за автоматизация и контрол на хотел Интерконтинентал София, посредством специално разработени драйвери.

Публикувано на
.