Maintenance services for BMS on Industrial buildings

Поддръжка

На всеки етап от
жизнения цикъл на системата

New System има подписани договори за абонаментна поддръжка на системите на повече от 40 сгради: търговски центрове, офиси, фармацевтични заводи, хотели, хипермаркети и болнични заведения.

Ние осигуряваме поддръжка на обекти, проектирани и изпълнени от нас или от други компании.

Защо е важна редовната поддръжка?

  • осигурява продължителен експлоатационен живот на системата
  • намалява експлоатационните разходи на сградата
  • гарантира, че софтуерът е актуален и вашият персонал е обучен за работа със системата
  • New System разполага с професионален екип за поддръжка, като по този начин премахва нуждата от екип за поддръжка при клиента и свързаните с това разходи

Разполагаме с висококвалифициран, мотивиран и клиентски ориентиран екип Продажби и следпродажбен сервиз, който осигурява техническа поддръжка на нашите клиенти през целия жизнен цикъл на техните сгради.

Нашият екип осигурява следните услуги:

  • техническа поддръжка
  • възможност за обновяване на съществуващата система
  • BACS operator leasing
  • обучение на персонала за работа със системата
  • консултация за реинженеринг
  • договори за енергийна ефективност на съществуващи системи