Централен офис

бул. Г.М. Димитров 54
бл. 60, вх. 3
партер, магазин 5

П.К. 1172
София, България

Телефон & Факс

Тел.: +359 895 536 257
Тел.: +359 (2) 8625412
Факс: +359 (2) 8625413