Home automation

Автоматизация на дома (KNX)

Какво е smart home

Системата за автоматизация на дома осигурява централизирано управление на всички инсталации в сградата като осветление, охлаждане, отопление, аудио и мултимедийни системи, както и на различни задвижвания за щори и врати. Това управление повишава комфорта и безопасността и намалява енергийните разходи. Всички съвременни системи за автоматизация на дома позволяват също управлението на наличните функции през мобилно устройство. В сравнение с конвенционалното индивидуално управление, това единно решение осигурява много повече гъвкавост и комфорт.

Защо с KNX

Какъвто и да е типът на сградата, KNX създава изцяло нови възможности за управление, които не са достъпни през традиционните инсталации. С KNX всички приложения в дома са достъпни за управление през един сензорен екран. От отопление и вентилация до дистанционно управление на всички домакински уреди – автоматизацията с KNX повишава комфорта, сигурността и икономиите на енергия. Увеличените възможности за управление в съчетание с предпоставките за обновяване и разширяване на системата във всеки един момент са сред най-големите предимства на KNX. В допълнение, системата е базирана на отворен протокол, което позволява интегрирането на компоненти на различни доставчици (над 300), регистрирани да произвеждат KNX продукти, т.е. клиентът не е ограничен до един доставчик.

Защо New System

Залагайки на своя дългогодишен опит в изграждането на комплексни системи за сграден мениджмънт, New System предлага решения за автоматизация на дома, които надхвърлят очакванията на клиента. Идеално адаптирани към начина на живот и изискванията на клиента, системите за умен дом осигуряват дистанционно управление и автоматизация на всички процеси в дома, като повишават комфорта и сигурността и оптимизират консумацията и разходите за енергия, като системата автоматично предприема най-подходящите действия в зависимост от настъпилото събитие.

За да предложим възможно най-доброто решение, е изключително важно да сме запознати с проекта от най-ранния стадий. По-нататъшната ни работа включва няколко стъпки като оценка на проекта и консултиране, проектиране, изграждане, допълнителни настройки и поддръжка през целия жизнен цикъл на системата.

New System е сертифициран KNX партньор. Имаме установени партньорски взаимоотношения с компании като Siemens, Schneider Electric, ABB и Jung. Нашият опитен и мотивиран екип е преминал обучение и е сертифициран в KNX Certified Training Centre. Предлагаме пълна гама от решения от проектиране до изграждане и поддържане на KNX системи, реализирани от New System или от други компании.

knx.org