Системи за автоматизация и контрол на сгради

Анализ на проекта

New System е доставчик на BMS решения с дългогодишен опит и задълбочено познаване на изискванията в тази област. Включването ни в процеса още на етап проектиране на сградата позволява навременна оценка и ясно дефиниране на спецификите на проекта. По този начин инвеститорът може максимално да се възползва от нашето ноу-хау. Дефинирането на функциите на сградата на възможно най-ранен етап и координирането на проекта за BMS с другите участници в изграждането допринася за по-гладко протичане на проекта, предотвратява непланирани разходи и ще осигурява в пълна степен желаната функционалност.

Изграждане

Нашият екип от висококвалифицирани инженери е участвал в реализирането на проекти от различен мащаб във всички сектори – търговски центрове, хотели, болниции, фармацевтични заводи, производствени сгради, киносалони, спортни зали, хипермаркети, офис сгради. Ние осигуряваме гладко протичане на проекта от проектиране през доставка на оборудване, монтаж, настройка, въвеждане в експлоатация и обучение на персонала.

Обучение

Очакваните нива на комфорт и енергийна ефективност в сградата не могат да бъдат постигнати без детайно познаване на спецификата на BMS. За тази цел ние предлагаме подходящо обучение на персонала, който работи със системата за сграден мениджмънт.

Поддръжка

Редовната поддръжка е важен фактор за правилното функциониране на системата за сграден мениджмънт. В дългосрочен план тя осигурява още по-големи възможности за енергийна ефективност. Ние осигуряваме поддръжка на нашите клиенти през целия експлоатационен цикъл на сградата, като оптимизираме системата и непрекъснато осигуряваме очакваното ниво на комфорт и икономии. Поддържаме BMS системи, разработени и изградени от New System, както и системи, реализирани от други компании. В нашите пакети за поддръжка влиза консултация за реинженеринг и получаване на редовни доклади за функционирането на системата.