Добре дошли

New System е системен интегратор с богат опит в сградната автоматизация, системите за електроразпределение, решенията за енергийна ефективност и болничните системи.

Building Management Systems

Системи за сградна автоматизация (BMS)

New System предлага решения за сградна автоматизация, базирани на дългогодишен опит и експертиза. Нашият висококвалифициран екип е проектирал и внедрил различни по мащаб проекти, осигурявайки гладко протичане на процесите на всеки един етап – проектиране, доставка на оборудване, монтаж, пуск в експлоатация, обучение на персонала, гаранционна и следгаранционна поддръжка. Имаме множество реализирани проекти в различни области – болници, офис сгради, спортни центрове, училища, индустрия, фармация, хотели, търговски центрове.

The famous home automation system integrator

Автоматизация на дома (KNX)

New System проектира и изгражда интелигентни системи за осветление, отопление, охлаждане, управление на аудио и мултимедия, щори и врати в еднофамилни и многофамилни жилищни сгради, базирани на KNX технология. С изграждане на система за автоматизиция ние гарантираме комфорта в жилището, като същевременно оптимизираме разходите за енергия.

Nurse call systems

Болнични повиквателни системи

New System предлага консултация, проектиране, монтаж и настройка на оборудването, както и гаранционна и следгаранционна поддръжка на цялото портфолио болнични повиквателни системи на Schrack-Seconet.

Energy Efficiency Solutions for buildings

Енергийна ефективност/ESCO

New System предлага изготвянето на детайлен анализ и оценка на вашата енергийна система, която включва подробен доклад за настоящия статус на системата, както и препоръки за повишаване на нейната ефективност.

Maintenance for good

Поддръжка

Редовната поддръжка е важен фактор за безпроблeмното функциониране на вашите сградни системи. За тази цел New System предлага на своите клиенти поддръжка през целия жизнен цикъл на сградатa, с оптимизиране и надграждане на системата за осигуряване на постоянен комфорт и постигане на очакваните нива на икономии.