Поставяме нови стандарти в ефективното функциониране на сградите

над

0

години на пазара

повече от

0

реализирани проекта

реализации в

0

държави

над

0

служители

Сградна
автоматизация
(BMS)

По-ниски разходи,
по-висока ефективност

New System проектира и внедрява различни по мащаб проекти за сградна автоматизация, осигурявайки гладко протичане на процесите на всеки един етап.

BMS системите подобряват енергийната ефективност, комфорта и безопасността на обитателите и повишават стойността на сградата.

Управлявате целия дом
с един клик

New System проектира и изгражда KNX системи за “умен дом”, които осигуряват дистанционно управление и автоматизация на всички процеси в дома, като повишават комфорта и сигурността и оптимизират консумацията и разходите за енергия.

Автоматизация
на дома (KNX)

Системи за измерване и енергиен мениджмънт

Информация
в реално време за вземане на подходящи решения

New System предлага решения, базирани на софтуера Power Monitoring Expert (PME). 

Въвеждането на системи за енергиен мениджмънт с този софтуер позволява оптимално функциониране на електроразпределителната мрежа, вземане на информирани и навременни решения за поддържане на надеждността и непрекъснастостта на работа.
PME дава възможност и за разпределяне на разходите по отделни звена с цел постигане на още по-голяма прозрачност и ефективност.

Интелигентна и  комфортна среда, готова за бъдещето

Одсветлението играе ключова роля в ежедневието на хората – в работата, учението, отдиха, грижата за пациентите…

New System интегрира решения за управление на осветлението, базирани на протокола DALI, които балансират комфорта и ефективността, удължават експлоатационния живот на осветителната система и осигуряват пълен мониторинг за оптимизиране на потреблението.

Управление на осветлението

Енергийна
ефективност

Анализ, оценка и
препоръки за вашата
енергийна система

New System предлага изготвяне на детайлен анализ и оценка с подробен доклад за настоящия статус на вашата енергийна система, както и препоръки за повишаване на нейната ефективност.

Минимизирани рискове,
спокойствие и комфорт

Болничните системи Visocall IP обединяват разнообразни функции, свързани с грижата за пациента, и повишават сигурността, улесняват комуникацията, подобряват организацията на работа, ограничават възможностите за грешка и съкращават разходите.

Болнични
повиквателни
системи

EV системи и зарядни станции за електрически автомобили

Електрическа мобилност

Изграждане на инфраструктури за зареждане на електромобили

New System предлага цялостни решения за електрическа мобилност. Осигуряваме рентабилно и удобно зареждане за домове, сгради, автопаркове и други обекти.

Осигуряваме сигурна и ефективна експлоатация на системата

Редовната поддръжка е важен фактор за ефективното функциониране на сградните системии за постигане на очакваните нива на енергийна ефективност.

New System осигурява поддръжка на системи, изградени и внедрени от нас, както и от други компании.

Инфрачервени отоплители

Heliosa Hi Design

Висок клас инфрачервени отоплители на Heliosa

Над 200 реализирани проекта в здравеопазването,
жилищните и офис сгради, училища, спортни зали, индустриални сгради, фармацевтични заводи в съответствие с GMP, хотели, търговски центрове.

Изпълнени проекти

BMS for Business Parc Sofia
Сграда 15
Бизнес Парк София
BMS system at Collider Activity Center Walltopia
Collider Activity Center Walltopia
София
Polygraphy offices - BMS engeneering system
Офис център Полиграфия,
София
error: Copyright © New System. All rights reserved.